МУ-София

Четвърто класиране КСК 2021 г.

Медицина, Дентална медицина и Фармация

Трето класиране КСК 2021 г.

Медицина, Дентална медицина и Фармация

Класирането е по входящия номер от редовните кандидатстудентски изпити!

Второ класиране КСК 2021 г.

Медицина, Дентална медицина и Фармация

Класирането е по входящия номер от редовните кандидатстудентски изпити!

Първо класиране КСК 2021 г.

Медицина, Дентална медицина и Фармация

Класирането е по входящия номер от редовните кандидатстудентски изпити!