МУ-София

Кандидат-студентски изпити - Резултати

Допълнително класиране на приетите за обучение срещу заплащане студенти за специалности Медицина и Дентална медицина на основание Решение на Академичен съвет от 11.08.2020 г.

Пето класиране на приетите за студенти по специалностите дентална медицина и фармация в МУ-София за учебната 2020/2021 г.

Класиране на приетите за обучение срещу заплащане студенти в МУ-София за учебната 2020/21 г.

Четвърто класиране на приетите за студенти по специалностите дентална медицина и фармация в МУ-София за учебната 2020/2021 г.

Трето класиране на приетите за студенти по специалностите дентална медицина и фармация в МУ-София за учебната 2020/2021 г.

Второ класиране на приетите за студенти по специалностите медицина, дентална медицина и фармация в МУ-София за учебната 2020/2021 г.

Първо класиране на приетите за студенти по специалностите медицина, дентална медицина и фармация в МУ-София за учебната 2020/2021 г.