МУ-София

Класиране обучение срещу заплащане КСК 2021 г.

Специалности Медицина, Дентална медицина и Фармация в МУ-София и за специалностите във Факултет по обществено здраве и медицински колеж "Й. Филаретова"

Четвърто класиране КСК 2021 г.

Медицина, Дентална медицина и Фармация

Трето класиране КСК 2021 г.

Медицина, Дентална медицина и Фармация

Класирането е по входящия номер от редовните кандидатстудентски изпити!

Второ класиране КСК 2021 г.

Медицина, Дентална медицина и Фармация

Класирането е по входящия номер от редовните кандидатстудентски изпити!

Първо класиране КСК 2021 г.

Медицина, Дентална медицина и Фармация

Класирането е по входящия номер от редовните кандидатстудентски изпити!