МУ-София

Кандидат-студентски изпити - Резултати

Пето класиране на приетите за студенти по специалностите дентална медицина и фармация в МУ-София за учебната 2020/2021 г.

Класиране на приетите за обучение срещу заплащане студенти в МУ-София за учебната 2020/21 г.

Четвърто класиране на приетите за студенти по специалностите дентална медицина и фармация в МУ-София за учебната 2020/2021 г.

Трето класиране на приетите за студенти по специалностите дентална медицина и фармация в МУ-София за учебната 2020/2021 г.

Второ класиране на приетите за студенти по специалностите медицина, дентална медицина и фармация в МУ-София за учебната 2020/2021 г.

Първо класиране на приетите за студенти по специалностите медицина, дентална медицина и фармация в МУ-София за учебната 2020/2021 г.